Personuppgiftspolicy och GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss på Beerpongkungen. Vi värdesätter din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg i att lämna dina personuppgifter till oss, varför dina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslag (PUL).

Sedan maj 2018 följer vi även GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska: Dataskyddsförordningen). GDPR syftar till att skydda enskilda individers grundläggande rättigheter och friheter och i synnerhet deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR ger således dig som konsument ett större skydd och fler rättigheter kring hur dina personuppgifter hanteras av oss och andra aktörer.

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen.

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter lagrar vi?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan tillskrivas en fysiskt levande person och de personuppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:

  • För- och efternamn
  • Leverans- och faktureringsadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Personuppgifterna som listas ovan används endast inom företaget för att vi ska kunna adressera din order till vald adress, samt för att kunna avisera dig per mejl eller SMS. Din mejladress kan även komma att användas när vi ska kunna kontakta dig i ett kundärende samt för att skicka dig erbjudanden och nyhetsbrev från oss, förutsatt att du först tillåtit det och gett oss ett aktivt godkännande. Din IP-adress samlas in i samband med att du genomför ett köp och utgör ett verktyg för oss för att kunna förhindra och motverka bedrägerier.

I lagrandet av dina personuppgifter kan du vara säker på att:

  • dina personuppgifterna aldrig lämnar företaget
  • ingen obehörig får ta del av dina personuppgifterna
  • dina personuppgifter aldrig säljs, hyrs ut eller överlåts till oberättigad part

Enligt §26 i Personuppgiftslag (1998:204) har du rätt till att gratis en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och hur dessa används. Vidare, §28 ger dig rätt till rättelse av felaktig personuppgift, om sådan skulle påträffas. Vid dessa ärenden ombeds du vända dig till adressen nedan:

Beerpongkungen
c/o DreamLogistics
Bagaregatan 4
566 33 Habo

Personuppgifter som delas med tredje part

Vi delar i viss utsträckning din personliga information med tredje part för att kunna få information om hur besökare använder denna webbplats. Detta sker dock endast på aggregerad nivå och inte för en enskild besökare. Mer specifikt använder vi Google analytics analysverktyg för att kunna mäta trafik och annan besökarstatistik. Google Analytics använder cookies och information som genereras av Google Analytics, genom din användning av denna webbplats, vidarebefordras automatiskt till Google och lagras på deras servrar. Du kan läsa mer om hur Google använder dina personuppgifter på denna sida: https://www.google.com/intl/en/policies/
privacy/. Vill du inte att dina uppgifter loggas av Google Analytics? Ladda då ner detta tillägget till din webbläsare:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att visa riktade annonser eller övrig marknadsföringskommunukation som vi tror kan intressera dig. 

Du kan ändra dina annonsinställningar på följande sidor:

Facebook:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google:
https://www.google.com/settings/ads/
anonymous

Bing:
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Slutligen, kan vi även komma att lagra och dela dina personuppgifter för att följa rådande lagstiftning i Sverige och då en juridisk instans kräver dessa uppgifter från oss.

Läs mer om hur vi hanterar cookies

Dina rättigheter

Om du är en Europeisk medborgare, har du rätt till att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har även rätt att få dessa uppgifter uppdaterade, korrigerade eller raderade. Om du vill utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss enligt kontaktinformationen nedan.

Förändringar

Vår personuppgiftspolicy uppdateras med jämna mellanrum för att reflektera ändringar i vår praxis eller av andra operativa, legala eller regulatoriska skäl.

Kontakta oss

För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, för frågor och eventuella klagomål – kontakta oss via mejl på info@beerpongkungen.se eller använd kontaktformuläret nedan.

Du kan även posta in din förfrågan till: Love Regefalk, Tunavägen 39E, 223 63 Lund