PERSONUPPGIFTSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för oss på Beerpongkungen. Vi värdesätter din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg i att lämna dina personuppgifter till oss, varför dina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslag (PUL). En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan tillskrivas en fysiskt levande person.

De personuppgifter vi lagrar i vår kunddatabas är:

  • För- och efternamn
  • Leverans- och faktureringsadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Personuppgifterna som listas ovan används endast inom företaget för att vi ska kunna adressera din order till vald adress, samt för att kunna avisera dig per mejl eller SMS. Din mejladress kan även att komma att användas när vi ska kunna kontakta dig samt för att skicka dig specialerbjudanden och nyhetsbrev från oss, förutsatt att du först tillåtit det. Din IP-adress samlas in i samband med att du genomför ett köp och utgör ett verktyg för oss för att kunna förhindra och motverka bedrägerier.

I lagrandet av dina personuppgifter kan du vara säker på att:

  • dina personuppgifterna aldrig lämnar företaget
  • ingen obehörig får ta del av dina personuppgifterna
  • dina personuppgifter aldrig säljs, hyrs ut eller överlåts till oberättigad part

Enligt §26 i Personuppgiftslag (1998:204) har du rätt till att gratis en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och hur dessa används. Vidare, §28 ger dig rätt till rättelse av felaktig personuppgift, om sådan skulle påträffas. Vid dessa ärenden ombeds du vända dig till adressen nedan:

Beerpongkungen
c/o DreamLogistics
Bagaregatan 4
566 33 Habo